Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO") w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze informujemy, że:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.

ADMINISTRATOR DANYCH  OSOBOWYCH (ADO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku, Lipiny 30, 26-704 Przyłęk, tel. 486773038, e-mail: gbp@przylek.pl

2.

INSPEKTOR OCHRONY

DANYCH ODOBOWYCH(IODO)

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest  Pani  Anna Nędzi

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iodo.biblioteka@przylek.pl

3.

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających z przepisów ustawy z  Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem do zapewnienia właściwej ochrony udostępnianych zbiorów bibliotecznych.

4.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

5.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.

6.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z regulaminem biblioteki.

7.

UPRAWNIENIA

 

W przypadku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

  • prawo do usunięcia danych,

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  • prawo do przenoszenia danych,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych - przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

8.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

  • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z określonych regulacji prawnych stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych.

 

 

Godziny otwarcia:

GBP w Przyłęku

Poniedziałek - Środa  8.30 -18.00

Czwartek - Sobota      8.30 –16.30

Filia w Rudkach

Poniedziałek – Piątek 13.00-17.00

Filia w Łagowie

Wtorek   10.00-18.00

Czwartek – Piątek  9.00-17.00

Filia w Grabowie nad Wisłą

Poniedziałek  

10.00-18.00

Środa, Czwartek,  Piątek   

9.00-17.00

Pogoda

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Skorzystaj z dostępu

gbpwprzyleku

Zegar

Dane adresowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku

Lipiny 30, 26-704 Przyłęk

tel. 486773038

e-mail: gbp@przylek.pl