Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku, Lipiny 30, 26-704 Przyłęk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie serwisów internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęk.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online).
 2. na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów

Na życzenie osoby niepełnosprawnej pracownik biblioteki odczyta niedostępne materiały na stronie WWW.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. wyróżnienie odnośników,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ewazaczkiewicz@gbpprzylek.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku:

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku w miejscowości Lipiny

 • Budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnorawnościami: pochylnie, brak progów
 • Parking ogólnodostępny brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia Grabów nad Wisła

 • Wejście z tyłu budynku posiada  pochylnię umożliwiającą osobom niepełnosprawnym korzystanie z parteru
 • Parking ogólnodostępny przy bibliotece posiada miejsce wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia Łagów

 • Biblioteka mieści się na piętrze budynku w remizie OSP Łagów
 • Wejście frontowe jest od ulicy,
 • Brak windy, korytarz i kaltka schodowa wąska,
 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Brak możliwości dostępu z psem asystującym z powodu małych pomieszczeń.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia Rudki

 • Biblioteka mieści się na piętrze budynku w Dom Kultury Rudki
 • Wejście frontowe jest od ulicy po trzech schodkach
 • Brak widy i udogodnień,
 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Brak możliwości dostępu z psem asystującym z powodu małych pomieszczeń.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

​Biblioteka po zamówieniu zapewnia w ciągu 3 dni dostarczenie materiałów z placówek nie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych do placówek w Lipinach i Grabowie nad Wisłą

​​

 

 

 

Godziny otwarcia:

GBP w Przyłęku

Poniedziałek - Środa  8:30 -18:00

Czwartek - Piątek      8:30 –16:30

Sobota         9:00-16:00

Filia w Rudkach

Poniedziałek – Wtorek 13:00-17:00

Środa - Czwartek 14:00-18:00

PIątek 13:00- 17:00

Filia w Łagowie

Wtorek   10:00-18:00

Czwartek – Piątek  9:00-16:00

Filia w Grabowie nad Wisłą

Poniedziałek , Środa

10:00-18:00

Czwartek,  Piątek   

9:00-17:00

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Skorzystaj z dostępu

Plan rozwoju na lata 2022-2023

Zegar

Dane adresowe

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku
Lipiny 33, 26-704 Przyłęk
tel. 486773038
e-mail: gbp@gminaprzylek.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) :  /GBPPrzylek/SkrytkaESP
2.Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Filia w Rudkach
Rudki  54A, tel. 486779070
3.Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Filia w Łagowie
Łagów 30, tel. 483701084
4.Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Filia w Grabowie nad Wisłą
Grabów nad Wisłą 58, tel. 483649583