Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku

Biblioteka zawsze łączy - Program BLISKO MKiDN

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku uzyskała dofinansowanie w ramach Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0  Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność.

W pierwszym roku realizacja zadania obejmuje:

- podnoszenie kompetencji pracowników związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców. W tej części przewidujemy dwa wyjazdy integracyjno-szkoleniowe łącznie 3 dni, podczas których pracownicy biblioteki, bibliotekarze z powiatu zwoleńskiego oraz przedstawiciele organizacji partnerskich zostaną wprowadzeni w tematykę projektu BLISKO. Przeprowadzone zostaną szkolenia podnoszące kompetencje w ramach współpracy zespołowej i budowania zespołu oraz szkolenia-warsztatowe "Współpraca lokalna przy realizacji projektów kulturalnych" oraz "Aktywne metody promocji czytelnictwa poprzez zasoby lokalne dla dzieci-rodziców-seniorów.

- przeprowadzone zostanie rozpoznanie potrzeb oraz potencjału społeczności lokalnej. Wyniki badań będą stanowiły podstawę przy tworzeniu harmonogramu działań realizowanych w ramach II etapu projektu. Diagnoza ma na celu, jak najpełniejsze dostosowanie podejmowanych inicjatyw do potrzeb lokalnej społeczności .

- cykl warsztatów "Opowiadanie, czy może myślenie wizualne" realizowany we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich i Dyskusyjnymi Klubami Książki - odbędzie się cykl warsztatów z ekspertami uczestnicy nauczą się ciekawej sztuki opowiadania. Zdobyta umiejętność wykorzystana będzie do stworzenia mniej lub bardziej osobistych historii, wspomnień z życia celem utrwalenie historii regionu i zmian w nim zachodzących. Będą to opowieści, które wzruszą, zachęcą do dyskusji i wzbudzą emocje. Każdy uczestnik będzie miał szansę opowiedzenia swojej historii, która będzie spisana lub nagrana i zamieszczona na stronie internetowej naszej biblioteki.

- spotkania "Tradycje ukryte w naszych domach" realizowany we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich i szkołami podstawowymi - spotkania z dziećmi oraz nastolatkami mającymi na celu przekazanie tradycji, obyczajów, zwyczajów i historii regionu.

- cykl warsztatów z twórcami ludowymi "Sztuka ludowa ciągle żywa", gdzie uczestnicy zapoznają się z zasadami wykonania wianków świętojańskich, kwiatów z bibuły, wyplatania z wikliny oraz wykonania wieńca dożynkowego.

- cykl warsztatów "Z kamerą wśród książek" realizowany we współpracy ze szkołami podstawowymi. W ramach tego działania zrealizujemy warsztaty o podstawowych elementach tworzących film i szczególny nacisk położymy na wytworzenie potrzebnych umiejętności.

- cykl spotkań literackich "Żyjemy zgodnie z porami roku" realizowany we współpracy z Dyskusyjnym Klubem Książki – zadaniem uczestników spotkań będzie wybranie wierszy i fragmentów utworów o porach roku na wsi i przygotowanie pięknie zdobionych listów z pozytywną wiadomością na dobry dzień.

- cykl warsztatów "Książka artystyczna – dla małych nieczytaczy" spotkania dla nauczycieli, rodziców i dzieci, gdzie zobaczą jak różną formę może mieć książka! Podczas których poznamy m.in. książki typu leporello oraz pop-up. W trakcie warsztatów będzie można czytać, oglądać, dotykać, rysować, kleić i świetnie się bawić Uczestnicy wspólnie stworzą wielką księgę metodą kolażu oraz wykonają ilustracje przestrzenne. - realizowany we współpracy ze szkołami podstawowymi.

W drugim roku realizacji zadania przystąpimy do realizacji dwóch projektów animacyjno-edukacyjnych inicjowanych i przygotowanych przez partnerstwo, będących odpowiedzią na rozpoznane w pierwszym roku zadania potrzeby kulturalne mieszkańców. Będą one dotyczyć integracji przez kulturę ze szczególnym uwzględnieniem literatury oraz tradycji i historii regionu. Zakładamy realizację także jednego projektu przy wykorzystaniu potencjału mieszkańców. Realizowana inicjatywa będzie wyłoniona z zachowaniem wypracowanej w pierwszym roku procedury konkursowej. Działania te będą koordynowane przez beneficjenta.

Zrealizujemy cykl wydarzeń, działań i spotkań w ramach planowanych projektów.

Planujemy cykl szkoleń dla bibliotekarzy z tereny powiatu zwoleńskiego oraz partnerów:

1) ABC dostępności w bibliotece i organizacjach lokalnych

2) Trening kreatywności - wspólne wypracowanie pomysłów na działania

3) Spotkanie on-line od A do Z

4) Biblioteczny warsztat pracy z pokoleniem Z - jak dotrzeć do młodych

W ramach sieciowania z beneficjentami pierwszego i drugiego naboru planujemy organizacja spotkania on-line w celu wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami programu BLISKO w skali kraju.

Podsumowaniem zadania stanie się konferencja na której zaprezentowane zostaną efekty zrealizowanych działań.

Wartość realizowanego zadania wynosi: 127 200,00 zł w tym dotacja ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi: 114 200, 00 zł.

Czas trwania projektu: kwiecień 2022 – listopad 2023

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

 

 

 

 

Godziny otwarcia:

GBP w Przyłęku

Poniedziałek - Środa  8:30 -18:00

Czwartek - Piątek      8:30 –16:30

Sobota         9:00-16:00

Filia w Rudkach

Poniedziałek – Wtorek 13:00-17:00

Środa - Czwartek 14:00-18:00

PIątek 13:00- 17:00

Filia w Łagowie

Wtorek   10:00-18:00

Czwartek – Piątek  9:00-16:00

Filia w Grabowie nad Wisłą

Poniedziałek , Środa

10:00-18:00

Czwartek,  Piątek   

9:00-17:00

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Skorzystaj z dostępu

Plan rozwoju na lata 2022-2023

Zegar

Dane adresowe

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku
Lipiny 33, 26-704 Przyłęk
tel. 486773038
e-mail: gbp@gminaprzylek.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) :  /GBPPrzylek/SkrytkaESP
2.Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Filia w Rudkach
Rudki  54A, tel. 486779070
3.Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Filia w Łagowie
Łagów 30, tel. 483701084
4.Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Filia w Grabowie nad Wisłą
Grabów nad Wisłą 58, tel. 483649583