Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku

Usługi

 

 

1. Udostępnianie zbiorów

 • udostępnianie zbiorów na zewnątrz dla mieszkańców całej gminy
 • udostępnianie zbiorów na miejscu
 • udzielanie informacji bibliotecznych, rzeczowych, bibliograficznych

 

2. Wykonywanie odbitek ksero

Czytelnicy w bibliotece publicznej w Przyłęku mają do dyspozycji kopiarkę. Kopiarka przeznaczona wyłącznie dla czytelników korzystających ze zbiorów biblioteki. Kopiarka może być wykorzystana do kopiowania w formacie nie większym niż A3. Cennik:

 • koszt jednej strony A4 - 0,25 zł
 • koszt jednej strony A3 – 0,50 zł

Opłata przyjmowana jest przez bibliotekarza na kwitariusz, który stanowi dowód pobrania gotówki.

   3. Wykonywanie wydruków komputerowych i skanowanie

Czytelnicy mają do dyspozycji drukarki monochromatyczne oraz kolorowe. Wydruk komputerowy możliwy jest w następujących agendach na terenie Gminy Przyłęk

 • Gminna  Biblioteka Publiczna w Przyłęku,
 • Filia GBP w Łagowie,
 • Filia GBP w Grabowie nad Wisłą,
 • Filia GBP w Rudkach

Cennik:

 • koszt jednej strony A4 wydruk czarno-biały- 0,50 zł
 • koszt jednej strony A4 wydruk kolorowy– 3,00 zł

Opłata przyjmowana jest przez bibliotekarza na kwitariusz, który stanowi dowód pobrania gotówki.

   4. Bezpłatny dostęp do Internetu

Bezpłatny dostęp do Internetu daje czytelnikom bibliotek publicznych Gminy Przyłęk możliwość korzystania z różnych usług i edukacyjnych zasobów internetowych tj. wyszukiwarek,  baz danych różnych bibliotek, stron rządowych czy też stron instytucji i firm oraz wymianę poglądów z innymi użytkownikami Internetu. Korzystanie z Internetu możliwe jest w następujących agendach na terenie Gminy Przyłęk

 • Gminna  Biblioteka Publiczna w Przyłęku – 8 komputerów, 6 tabletów,
 • Filia GBP w Łagowie - 6 komputery,
 • Filia GBP w Grabowie nad Wisłą – 7 komputerów, 5 laptopów
 • Filia GBP w Rudkach – 7 komputerów.

 

Osoby ubiegające się o możliwość wydruku komputerowego oraz usług kserograficznych w agendach GBP w Przyłęku muszą stosować się do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24 z późn. zm.) 

   5. Imprezy biblioteczne

Użykownicy wszystkich placówek bibliotecznych mogą brać udział w imprezach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w  Przyłęku oraz jej filie. Przez imprezę rozumie się wykłady otwarte, szkolenia, warsztaty, zajęcia aktywizacyjne oraz wszelkie spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.

REGULAMIN IMPREZ wersja obowiązująca do 31.03.2022

ZAŁĄCZNIKI:

 

Godziny otwarcia:

GBP w Przyłęku

Poniedziałek - Środa  8:30 -18:00

Czwartek - Piątek      8:30 –16:30

Sobota         9:00-16:00

Filia w Rudkach

Poniedziałek – Wtorek 13:00-17:00

Środa - Czwartek 14:00-18:00

PIątek 13:00- 17:00

Filia w Łagowie

Wtorek   10:00-18:00

Czwartek – Piątek  9:00-16:00

Filia w Grabowie nad Wisłą

Poniedziałek , Środa

10:00-18:00

Czwartek,  Piątek   

9:00-17:00

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Skorzystaj z dostępu

Plan rozwoju na lata 2022-2023

Zegar

Dane adresowe

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku
Lipiny 33, 26-704 Przyłęk
tel. 486773038
e-mail: gbp@gminaprzylek.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) :  /GBPPrzylek/SkrytkaESP
2.Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Filia w Rudkach
Rudki  54A, tel. 486779070
3.Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Filia w Łagowie
Łagów 30, tel. 483701084
4.Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Filia w Grabowie nad Wisłą
Grabów nad Wisłą 58, tel. 483649583