SPIS TREŚCI:
 
Koło Gospodyń Wiejskich z Bartodziej
 
Koło Gospodyń Wiejskich z Sycyny
 
Koło Gospodyń Wiejskich z Grabowa nad Wisłą
 
Koło Gospodyń Wiejskich z Kazanowa
 
Koło Gospodyń Wiejskich z Czarnolasu
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku