Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO") w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze informujemy, że:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.

ADMINISTRATOR DANYCH  OSOBOWYCH (ADO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku, Lipiny 33, 26-704 Przyłęk, tel. 486773038, e-mail: gbp@gminaprzylek.pl

2.

INSPEKTOR OCHRONY

DANYCH OSOBOWYCH(IODO)

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest  Pani  Anna Nędzi

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iodo.biblioteka@przylek.pl; iodo.biblioteka@gbpprzylek.pl

3.

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających z przepisów ustawy z  Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem do zapewnienia właściwej ochrony udostępnianych zbiorów bibliotecznych.

4.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

5.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.

6.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • ​dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.
 • dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.
 • dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.
 • dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.
7. PRAWA ZWIĄZANE Z  DANYMI OSOBOWYMI
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

 • prawo do usunięcia danych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych - przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

8.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

 • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z określonych regulacji prawnych stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych.

 

 

Godziny otwarcia:

GBP w Przyłęku

Poniedziałek - Środa  8:30 -18:00

Czwartek - Piątek      8:30 –16:30

Sobota         9:00-16:00

Filia w Rudkach

Poniedziałek – Wtorek 13:00-17:00

Środa - Czwartek 14:00-18:00

PIątek 13:00- 17:00

Filia w Łagowie

Wtorek   10:00-18:00

Czwartek – Piątek  9:00-16:00

Filia w Grabowie nad Wisłą

Poniedziałek , Środa

10:00-18:00

Czwartek,  Piątek   

9:00-17:00

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Skorzystaj z dostępu

Plan rozwoju na lata 2022-2023

Zegar

Dane adresowe

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku
Lipiny 33, 26-704 Przyłęk
tel. 486773038
e-mail: gbp@gminaprzylek.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) :  /GBPPrzylek/SkrytkaESP
2.Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Filia w Rudkach
Rudki  54A, tel. 486779070
3.Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Filia w Łagowie
Łagów 30, tel. 483701084
4.Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Filia w Grabowie nad Wisłą
Grabów nad Wisłą 58, tel. 483649583