Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku

POWER 2019-2020

POWER 2019/2020

Rozpoczynamy realizację projektu Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Unię  Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Wzbudzić pasję…”.

Projekt zaplanowany został dla grupy 4 osób pracowników, stażystów lub wolontariuszy Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku. Łącznie są przewidziane trzy mobilności: wiosną oraz jesienią 2020. Czas trwania projektu 15 miesięcy rozpocznie 15.11.2019r. do 14.02.2021r.

Budżet - całkowita kwota dofinansowania projektu: 17 252,00 Euro czyli 73 802,33 PLN.

Uczestnicy w liczbie 4 osoby odbędą 2 tygodniowy kurs językowy w Wielkiej Brytanii oraz 2 osoby będą miały możliwość uczestniczenia wyjazdach tygodniowych do Hiszpanii lub Turcji. W ramach projektu uczestnicy będą uczestniczyć w kursie językowym z angielskiego prowadzonym w bibliotece. W związku z przygotowaniem kulturowym wynikającym z wyjazdu poza granice Polski zostaną przeprowadzone spotkania z

Głównym celem projektu jest:

  • podniesienie jakości pracy biblioteki i kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy poprzez szkolenia,
  • wzrost kompetencji w zakresie kształcenia niezawodowego osób dorosłych,
  • rozwój kompetencji językowych i społecznych osób pracujących z dorosłymi,
  • możliwość nauczenia się jak żyć i pracować z osobami różnych narodowości i kultur,
  •  wprowadzanie nowoczesnych i innowacyjnych metod edukacyjnych tj. metody aktywne,
  • rozwój współpracy europejskiej biblioteki poprzez wzmocnienie działań międzynarodowych biblioteki, nawiązanie współpracy z europejskimi bibliotekami, stowarzyszeniami i fundacjami,
  • wzmacnianie europejskiego wymiaru działań edukacyjno-kulturotwórczych biblioteki, promocja wartości europejskich w środowisku lokalnym i międzynarodowym,
  • poprawa jakości funkcjonowania instytucji uczestniczących w Programie (zarówno wysyłających jak i przyjmujących) poprzez umożliwienie dzielenia się dobrymi praktykami w edukacji dorosłych,
  • rozbudowa potencjału bibliotek do wprowadzania dobrych praktyk,
  • promocja powstawania sieci współpracy na rzecz realizacji długoterminowych celów i strategii.

Udział w projekcie da szansę uczestnikom, zdobycia nowych doświadczeń zawodowych, pozwoli przełamać barierę językową zarówno w sytuacjach codziennych, jak i zawodowych, nauczy ich samodzielności i odpowiedzialności, radzenia sobie w nowych, czasem stresujących ze względu na język, sytuacjach. Zaowocuje to lepszym i skuteczniejszym podejmowaniem działań na rzecz edukacji dorosłych, a zdobyte doświadczenia przeniosą na grunt polski.

Uczestnicy projektu otrzymają takie dokumenty jak:

• Certyfikat kursu językowego wydany dla każdego uczestnika przez szkołę językową przeprowadzającą zajęcia,

• Certyfikat Europass – paszport językowy oraz CV.


 

 

Godziny otwarcia:

GBP w Przyłęku

Poniedziałek - Środa  8:30 -18:00

Czwartek - Piątek      8:30 –16:30

Sobota         9:00-16:00

Filia w Rudkach

Poniedziałek – Wtorek 13:00-17:00

Środa - Czwartek 14:00-18:00

PIątek 13:00- 17:00

Filia w Łagowie

Wtorek   10:00-18:00

Czwartek – Piątek  9:00-16:00

Filia w Grabowie nad Wisłą

Poniedziałek , Środa

10:00-18:00

Czwartek,  Piątek   

9:00-17:00

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Skorzystaj z dostępu

Plan rozwoju na lata 2022-2023

Zegar

Dane adresowe

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku
Lipiny 33, 26-704 Przyłęk
tel. 486773038
e-mail: gbp@gminaprzylek.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) :  /GBPPrzylek/SkrytkaESP
2.Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Filia w Rudkach
Rudki  54A, tel. 486779070
3.Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Filia w Łagowie
Łagów 30, tel. 483701084
4.Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Filia w Grabowie nad Wisłą
Grabów nad Wisłą 58, tel. 483649583